Overstroming van 1926

Uit tutiwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Normaal gesproken werd er van september tot maart continu gedraaid om het kwel- en regenwater uit het Land van Maas en Waal af te voeren. Dat zal dus ook in 1925 het geval zijn geweest. In de vroege ochtend van 31 december 1925 brak er toen even ten oosten van Nederasselt een stuk dijk door en het Land van Maas en Waal stroomde langzaam vol. Het kan niet anders dan dat de ketels van het gemaal toen onder water hebben gestaan.

Pas toen het waterpeil van de Maas weer was gezakt, heeft het leger de dijk bij Alphen opgeblazen, waardoor het water kon wegstromen naar de Maas (het Streekhistorisch Museum Tweestromenland heeft hierover een aardig verhaal op zijn website). Op maandag 18 januari 1926 is het stoomgemaal weer gaan pompen. In het Maas- bommels gemaal echter, dat een stuk lager lag, schijnt het water tot boven de ketel en de machine te hebben gestaan.
Na de overstroming werden de dijken bijna een meter opgehoogd, met als gevolg dat de huizen aan de dijk werden voorzien van een trappetje omhoog. Ook bij de opzichters- en machinistenwoning van De Tuut zijn die trappetjes nu nog aanwezig.

In de jaren dertig van de vorige eeuw is er uiteindelijk een aanvang gemaakt met het kanaliseren van de Maas. Er werden veel bochten in de rivier afgesneden, zodat het water sneller zou kunnen afstromen. Het gemaal stond vanaf die tijd dan ook minder vaak in bedrijf, omdat het water van de Wetering nu via de openstaande sluis in de Maas geloosd kon worden.