Definities

Uit tutiwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verwarmd oppervlak (V.O.)

Het verwarmd oppervlak van een stoomketel is het aan de rookgaszijde gemeten oppervlak in m2 van alle keteldelen waaraan warmte wordt afgegeven door de vlammen van het vuur en de hete rookgassen. De grootte van het verwarmd oppervlak bepaalt ongeveer de hoeveelheid stoom die een ketel per uur kan leveren. Het verwarmd oppervlak van de Cornwall-ketel en de Lancashire-ketels bestaat uit het oppervlak in m2 van het gedeelte van de romp en het achterfront waarlangs de rookgassen stromen, vermeerderd met het oppervlak van de vuurgang en verminderd met het oppervlak van het gedeelte van de vuurgang onder het rooster.

Verwarmend oppervlak

Het verwarmend oppervlak van een stoomketel is het aan de waterzijde gemeten oppervlak in m2 van alle keteldelen voor zover zij aan de andere zijde met het vuur of de rookgassen in aanraking komen.

Roosteroppervlak (R.O.)

Hieronder verstaat men de totale oppervlakte van het rooster.

Vrije roosteroppervlak

Hieronder verstaat men de totale oppervlakte van alle luchtspleten.

Roosterbelasting

Hieronder verstaat men het aantal kilogrammen kolen dat per uur per vierkante meter roosteroppervlak kan worden verbrand. De roosterbelasting is afhankelijk van de kolensoort en bedraagt 80 tot 120 kg kolen per uur per vierkante meter R.O.

Ketelbelasting

Onder de ketelbelasting verstaat men het aantal kg stoom dat per uur en per m2 V.O. gevormd wordt. Voor de Cornwall-ketel en de Lancashire-ketel is ketelbelasting ongeveer 20 tot 28 kg/m2 V.O. per uur.

Ketelcapaciteit (stoomproductie)

Stoomtabel verzadigde stoom

Onder de ketelcapaciteit (stoomproductie) verstaat men het aantal kg of tonnen stoom die een ketel in normaal bedrijf per uur kan leveren.

Verzadigde stoom

Verzadigde stoom is stoom die met kokend water in verbinding staat. In de ketel bevindt zich verzadigde stoom. Er is een vaste relatie tussen druk en temperatuur, zie de stoomtabel, drukverlaging leidt ogenblikkelijk tot de bijbehorende temperatuurverlaging, temperatuurverhoging leidt ogenblikkelijk tot bijbehorende drukverhoging.

Oververhitte stoom

Oververhitte stoom is verzadigde stoom die in de oververhitter op een hogere temperatuur is gebracht. Deze stoom heeft dezelfde druk als de oorspronkelijke verzadigde stoom, maar een veel hogere temperatuur

Natte stoom

Bevat nog onverdampte waterdruppels

Afgewerkte stoom

De stoom die na het verrichten van arbeid de cilinder verlaat heet afgewerkte stoom